Story
ดินแดนอาร์คาเดีย ดินแดนเวทมนต์อันสงบสุขของผู้ใช้วิญญาณ
ผู้ซึ่งสามารถชักนำพลังแห่งธรรมชาติมาไว้ควบคุมเหล่ามอนสเตอร์แห่งอาร์คาเดีย  
ความสงบสุขดำรงอยู่มาช้านานจนกระทั่งความสมดุลแห่งธรรมชาติ
ที่เผ่าอินคาเป็นผู้รักษาไว้ให้แก่โลกแห่งอาร์คาเดียได้เสียสมดุลลง 
ธรรมชาติและเหล่ามอนสเตอร์สูญเสียการควบคุมจากเหล่าอาร์คาเดี้ยน (ผู้ใช้วิญญาณ)  ภัยพิบัติจากผู้หวังทำลายสมดุลธาตุแห่งโลกอาร์คาเดียรุนแรงเกินกว่าที่เผ่าอินคาจะต้านทานได้
จึงต้องเป็นหน้าที่ของเหล่าผู้ใช้วิญญาณ ต้องออกไปปกป้องและนำสมดุลแห่งธรรมชาติกลับคืนมา...